Chúng tôi đã có khoảng thời gian dùng bữa tuyệt vời với tư cách là vua và hoàng hậu – Grégoire đến từ Pháp

Chúng tôi đã có khoảng thời gian dùng bữa tuyệt vời với tư cách là vua và hoàng hậu

Bình luận đã bị đóng.